Odolphy

verzuimpreventie


Casemanagement

Wanneer het verzuimprotocol is opgesteld zal de casemanager uitvoering geven aan het beleid. Dit doet hij door op de afgesproken momenten de vastgelegde acties uit tevoeren. de casemanager kan een interne deskundige zijn, ook kunt u deze deskundigheid extern inhuren of een combinatie van beide. In het laatste geval kan de interne deskundige de casus overdragen indien de situatie te complex wordt. Een andere mogelijkheid is dat de casemanager gecoached wordt in het begeleiden van complex verzuim.

In alle van bovengenoemde opties kan Odolphy Verzuimpreventie hierbij uw partner zijn. Doordat wij alleen van arbeidsdeskunge expertise gebruik maken, bent u verzekerd van deskundige ondersteuning die oog heeft voor alle facetten van het probleem en deze oplossingsgericht benaderen.