Odolphy

verzuimpreventie


Bedrijfsfysiotherapie

Werk heeft eigenljik altijd fysieke aspecten. Dit kan zijn op de kantoorwerkplek, maar ook binnen de zorg en in de fabriek is er sprake van fysieke belasting. Om het werk lang te kunnnen volhouden is het dan ook van belang dat de belasting van het werk past bij de mogelijkheden van de werknemer. De bedrijfsfysiotherapeut is de expert om dit te beoordelen. Ook kan de bedrijfsfysiotherapeut beoordelen welke aanpassingen er gedaan moeten worden om deze twee weer in balans te brengen.

Door middel van een werkplekonderzoek worden de aspecten van de wedrkplek in kaart gebracht, door middel van een fysiek belastbaarheidsonderzoek wordt vooral gekeken naar de combinatie van de werkplek en de mogelijkheden van de werknemer.

Nadat de bedrijfsfysiotherapeut uw situatie beoordeeld heeft, bent u verzekerd van een optimale werkplek voor uw werknemer.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.