Odolphy

verzuimpreventie


Visie

Een goed antwoord komt alleen wanneer de vraag helder is. binnen mijn werkwijze houd ik me dit vaak voor. Vaak wordt het antwoord al gegeven voordat de vraag volledig gesteld is, of zit er achter de vraag een geheel andere vraag. Wordt hier niet voldoende aandacht aan besteed dan is het antwoord niet van veel waarde en is uiteindelijk het antwoord niet passend.

Om dit te voorkomen besteed ik veel tijd aan het komen tot een goede vraagstelling. Pas wanneer iedereen het hierover eens is wordt begonnen met het zoeken naar het antwoord. Door deze werkwijze wordt veel nodeloze energie voorkomen en is het uiteindelijke antwoord helder. Dit bespaart u kosten en veel frustratie.