Odolphy

verzuimpreventie


Werkplekonderzoek

Geen enkele werknemer is dezelfde. De één ziet liever rechtop in de stoel, de ander liever onderuitgezakt. Deze individuele bewegingsvoorkeur bepaalt mede welke instellingen het beste bij de werknemer passen. Daarom zal er altijd naar individuele aanpassingen gekeken moeten worden om de werkplek optimaal te krijgen.

Bij een werkplekonderzoek worden alle aspecten van de werkplek beoordeeld op de doelmatigheid. Daar waar er verbeteringen te behalen zijn worden deze binnen een advies vastgelegd, met daarbij het te verwachten rendement. Wanneer het werkplekonderzoek is afgerond is uw werknemer verzekerd van een ergonomisch optimale werkplek.

Eigenlijk kunnen alle werkplekken beoordeeld worden. Vaak betreft het de beoordeling van een kantoorwerkplek, maar ook binnen de zorg of in een productie-omgeving zijn er veel verbeteringen binnen de werkplek mogelijk. Een goed ingerichte werkplek voorkomt overbelasting en daarmee uitval.

Naast de ergonomisch juiste instelling van de werkplek is het gedrag binnen de werkplek van groot belang. Binnen het werkplekonderzoek is dit onderdeel ruim vertegenwoordigd. Wanneer een werknemer de juiste plek heeft maar deze niet goed gebruikt kan er nog steeds overbelasting ontstaan. Daarmee is het gedrag op de werkvloer minstens zo belangrijk als de werkplek zelf.