Odolphy

verzuimpreventie


Introductie

Als beginnend professional werd mij duidelijk dat de beperkingen van de persoon niet alleen afhangt van de ernst van de klachten, maar nog meer van hoe die persoon er mee omgaat. Dit is de rode draad geworden in al mijn professioneel handelen; je kunt alleen iets veranderen als de persoon de noodzaak zelf inziet. Deze gedragsverandering is de belangerijkste factor voor een duurzame oplossing. Of daarbij de motivatie in de persoon zelf zit of dat externe interventies hiervoor zorgen, is hierbij van ondergeschikt belang. Uiteindelijk telt het resultaat !

Binnen mijn werkzaamheden is daarom alles gericht op het creëren van beweging. Of dit nu een andere werkwijze binnen het eigen werk is, ondersteuning bij het omgaan met de beperkingen of begeleiding bij het zoeken naar ander werk, van belang is dat er de verandering zorgt dat het oorspronkelijke probleem opgelost wordt. Uiteindelijk leidt dit tot tevreden werknemers en daarmee tevreden opdrachtgevers.