Odolphy

verzuimpreventie


Arbeidsdeskundig advies

De overheid legt de verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim steeds meer bij de werkgever. Daarnaast is de regelgeving rondom verzuim ingewikkeld en vaak ondoorzichtelijk. De arbeidsdeskundige is de specialist binnen dit terrein en kijkt hierbij naar de belangen van mens, werk en inkomen. Daarmee is de arbeidsdeskundige een onafhankelijk adviseur die kijkt naar de arbeidsmogelijkheden van de cliënt binnen bovenstaande kaders.

Er zijn verschillende momenten dat een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld. Wanneer een werknemer verzuimt en er getwijfeld wordt aan de mogelijkheden om terug te keren binnen het eigen werk kan door middel van een beoordeling arbeidsmogelijkheden de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer in kaart worden gebracht.

Indien er twijfel is of de genomen stappen in het verzuimproces de juiste zijn kan door middel van een dossierbeoordeling hierover duidelijkheid gegeven worden of de juistheid van de genomen stappen en een advies over de te nemen stappen.

Om een loonsanctie voor een derde ziektejaar van het UWV te voorkomen is het voor de werkgever van belang om tijdig te beoordelen of het re-integratiedossier volledig is. Door middel van een beoordeling re-integratieverslag wordt bekeken of het dossier volledig is en welke stappen genomen moeten worden om het dossier op orde te krijgen.

Wanneer er twijfel is of de zwaarte van functie overeenkomt met de mogelijkheden van de werknemer, kan door middel van een analyse werkbelasting hierover duidelijkheid verkregen worden. Daarbij wordt gekeken naar de aanpassingsmogelijkheden binnen de functie en decompetenties van de werknemer.