Odolphy

verzuimpreventie


Beoordeling reïntegratieverslag

De werkgever is verplicht gedurende 2 jaar de werknemer bij ziekte (gedeeltelijk) door te betalen. Deze verplichting stopt na 2 jaar indien de werkgever voldoende reïntegratie inspanningen heeft geleverd, dit wordt door het UWV beoordeeld. Wanneer de inspanningen onvoldoende zijn of wanneer niet alle stukken aangeleverd worden dan kan het UWV een loondoorbetalingsverplichting opleggen voor maximaal 1 jaar. hiermee betaalt u als werkgever in het ergste geval uw weknemer gedurende 3 ziektejaren.

Om dit te voorkomen is het raadzaam uw reïntegratieverslag tijdig op juistheid en compleetheid te laten beoordelen. Indien het dossier niet volledig is heeft u tijd de tekortkomingen te verhelpen.

De arbeidsdeskundige beoordeelt het reïntegratieverslag op compleetheid en inhoud. door middel van een advies worden de punten van verbetering aangeleverd en kunt u tijdig beschikken over een compleet verhaal.