Odolphy

verzuimpreventie


Beoordeling arbeidsmogelijkheden

Wanneer een werknemer ziek is heeft de werkgever de verplichting om gedurende twee jaar de werknemerte begeleiden naar passend werk. In de meeste gevallen is dit het eigen werk, maar in een aantal gevallen is het niet mogelijk het eigen werk te hervatten. In deze situaties zal er beoordeeld moeten worden of er binnen het eigen bedrijf of daarbuiten mogelijkheden zijn om werknemer naar passend werk te begeleiden.

Binnen dit traject legt de bedrijfsarts de beperkingen vast. Hierna kan de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer binnen en buiten de eigen organisatie in kaart brengen door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek. Binnen dit onafhankelijke onderzoek wordt gekeken naar de belangen van werkgever en werknemer, waarna een afweging gemaakt wordt.

Na afronding van dit onderzoek volgt een verslag waarin de arbeidsmogelijkheden zijn vastgelegd. Dit verslag wordt door de arbeidsdeskundige met werknemer en werkgever samen besproken, waarna er een plan gemaakt wordt met betrekking tot de vervolgstappen. Op deze manier bent u als werknemer verzekerd van een deskundig en onafhankelijk advies met een duidelijk en helder vervolg en is de werknemer verzekerd van een traject dat. perspectief biedt.