Odolphy

verzuimpreventie


Dossierbeoordeling

Ziekteverzuim is complexe materie waarin soms zaken door elkaar lopen; is een werknemer echt ziek of wordt de ziekte gebruikt om andere problemen te maskeren.
Om hierin inzicht tekrijgen kan de arbeidsdeskundige een dossier op de inhoud beoordelen en bijvoorbeeld ziekte en functioneren uit elkaar halen. Hiermee wordt voorkomen dat de verkeerde weg wordt ingeslagen en het eigenlijke probleem niet boven tafel komt. Dit geeft geen rare verassingen achteraf en de daarbij behordende extra kosten.

De dossierbeoordeling bestaat uit een gesprek met leidinggevende en indien nodig werknemer. Het wordt afgesloten met een rapportagen waarin de analyse wordt vermeld met een advies voor het vervolg. Dit advies wordt samen met de leidinggevende verwerkt tot een plan van aanpak.