Odolphy

verzuimpreventie


Verzuimmanagement

Ziekteverzuim kan een grote kostenpost zijn binnen een bedrijf. Als vuistregel geldt dat 1 procent verzuim 2,5 procent kosten met zich meebrengt. Bij een bedrijf van 20 werknemers, een loonsom van 500.00 euro en een verzuim van 5 procent zijn deze kosten 25.000 euro!

Van al het ziekteverzuim is ongeveer 2,5 procent zuiver medisch en daarmee niet te beïnvloeden. De rest van het verzuim heeft in meer of mindere mate te maken met de keuzes die btrokkenen maken. daarmee is dit verzuim beïnvloedbaar.

de Wet Verbetering Poortwachter regelt op hoofdlijnen welke verplichtingen werkgever en werknemer bij ziekte ten opzichte van elkaar hebben. Daarnaast is de bedrijfscultuur erg bepalend hoe er met ziekteverzuim wordt omgegaan; dit kan per bedrijf erg verschillen.

Door middel van het opstellen van verzuimbeleid en een verzuimprotocol worden wet en regelgeving en cultuur samengebracht. Door middel van het opstellen hiervan wordt verzuim eenduidig binnen het bedrijf benaderd en zijn de stappen die genomen moeten worden voor iedereen inzichtelijk. Dit helpt het ziekteverzuim te laten dalen.

wanneer het beleid en protocol is opgesteld dan kan de casemanager hieraan uitvoering geven. Dit kan een interne deskundige zijn, maar het casemanagement kan ook via Odolphy Verzuimpreventie ingehuurd worden. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt altijd een arbeidsdeskundige als casemanager ingezet. Hiermee garanderen wij hoge kwaliteit voor een redelijke prijs.

Indien u meer informatie wenst dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.