Odolphy

verzuimpreventie


Analyse werkbelasting

Wanneer de functie verandert kan dit betekenen dat het voor een werknemer mogelijk te zwaar wordt. Dit kan op termijn leiden tot uitval. Ook kan het zijn dat een werknemer minder lijkt aan te kunnen, bij gelijkblijvend werk kan het ook hier betekenen dat dit gaat leiden tot uitval.

Om dit te voorkomen kan er een analyse gemaakt worden van de werkbelasting. Deze kan daarna vergeleken worden met de mogelijkheden van de werknemer, waarna de knelpunten verder beoordeeld worden.

Met betrekking tot de knelpunten wordt eerst bekeken of er binnen de werkzaamheden punten aangepast worden, daarna of er mogelijk hulpmiddelen ingezet kunnen worden en tot slot wortdt bekeken of de werknemer getraind kan worden om zijn mogelijkheden te vergroten.Door middel van een advies wordt dit vastgelegd.